Swedish

Rasmus Raphaëlle Östebro är en konstnär som skapar live-baserade händelser, performance, videoperformance, installation, skulpturala objekt och textbaserade verk.


Rasmus Raphaëlles konstnärliga praktik är i huvudsak baserad på frågor om identitetskonstruktion och genusperformativitet i kombination med subjektiva begär i dessa processer. I arbetet finns en allvarsamt lekfull inställning till föreställningen om det verkliga, som vanligen förstärks av användandet av fiktiva element i berättandet.


Ofta består Rasmus Raphaëlles arbeten av scenografiska installationer och rumsliga iscensättningar som omger, kontextualiserar och förankrar efemära element färgade av scenisk närvaro och spatial medvetenhet. Där diskuteras frågor om ett vidgat skådespelsbegrepp som spänner mellan medvetna och omedvetna modeller för skådespel. Strategier från konstnärens bakgrund inom och intresse för drag spelar en central roll för hur skådespelet brukas och förstås. Drag väver frekvent samman det fiktiva och det dokumentära och skapar således en plattform mellan dessa två verkligheter. Drag är ofta konfrontativt. Drag kan använda sig av stereotyper och ultragenus för att skapa distans till en sann verklighet vilket gör dess identitetsparodi produktiv, konstruktiv och kanske mer verklig än verkligheten själv. Ur det djupgående intresset för dragens identitetskonstruerande strategier kommer engagemanget för uppluckringen av det traditionella skådespelets cementerade roller. Genom ett vidgat skådespelsbegrepp, scenografisk regi och performativa strategier som aktivt korsar gränser och interdisciplinärt färdas mellan performancekonst och scenkonst undersöker Rasmus Raphaëlle överenskommelser och maktpositioner mellan aktör och betraktare. Detta för att sudda ut, förstärka eller skapa ambivalens kring upplevda gränser, positioner och konventioner som uppstår mellan dessa två positioner i olika miljöer, sammanhang och konstnärliga discipliner.


Återkommande nyckelord är ultrafemininitet, maktförhållanden, transformation och överträdelse på flerdimensionella plan. Likaså krossandet av gränser mellan det fiktiva, konstlade och sanna, det personliga och politiska, mellan allvar och lek.


Rasmus Raphaëlle är utbildad vid Konstfack, Konst och designhögskolan i Bergen, Stockholms Konstnärliga Högskola (DOCH), Göteborgs Konstskola och Svenska Balettskolan.

© Rasmus Raphaëlle Östebro 2011-2018