Swedish

Rasmus Raphaëlle Östebro är en konstnär som skapar live-baserade händelser, live- och videoperformance, installation, skulpturala objekt och textbaserade verk.

 

I stora drag behandlar Östebros konstnärliga praktik frågor som relaterar till identitetskonstruktion i förhållande till cis- och heteronormativa hegemonier. I arbetet finns en allvarsamt lekfull inställning till föreställningen om det verkliga, som vanligen förstärks av ett sammanfogande mellan fiktiva och dokumentära element i berättandet. Ofta utgörs Östebros huvudsakligt konstnärliga stoff av scenografiska installationer och rumsliga iscensättningar som omger, kontextualiserar och förankrar efemära element färgade av scenisk närvaro och spatial medvetenhet. Där diskuteras frågor om ett vidgat skådespelsbegrepp som spänner mellan medvetna och omedvetna modeller för skådespel.

 

Genom ett radikalt abstraherade av strategier sprungna ur konstnärens bakgrund inom och intresse för drag färgas och influeras den konstnärliga processen och det ytterst medvetna tilltalet i det konstnärliga uttrycket. Det djupgående intresset för dragens identitetskonstruerande strategier spelar även en central roll för hur skådespelet brukas, förstås och kommuniceras - samt för det återkommande engagemanget rörande uppluckringen av det traditionella skådespelets cementerade roller.

 

Utifrån ett vidgat skådespelsbegrepp, scenografisk regi och åtskilliga performativa strategier undersöker Östebro överenskommelser och maktpositioner mellan aktör och betraktare. Detta för att sudda ut, förstärka eller skapa ambivalens kring upplevda gränser, positioner och konventioner som uppstår mellan dessa två positioner i olika miljöer, sammanhang och konstnärliga discipliner.

 

Östebros praktiskt teoretiska tillämpning och gestaltning föds ur en empatiskt rebellisk blick och är ett aktivt korsande av gränser, samt en rörelse som interdisciplinärt färdas mellan sammanhang, sfärer och nischer som bild- och performancekonst, scenkonst, runway och vardagligt skådespel i det offentliga rummet. Återkommande nyckelord är ultraversioner, genusextremiteter, maktförhållanden, transformation och överträdelse på flerdimensionella plan. Likaså krossandet av gränser mellan det fiktiva, konstlade och sanna; det personliga och politiska, mellan allvar och lek.

 

Rasmus Raphaëlle är utbildad vid Konstfack, Konst och designhögskolan i Bergen, Stockholms Konstnärliga Högskola (DOCH), Göteborgs Konstskola och Svenska Balettskolan.

© Rasmus Raphaëlle Östebro 2011-2020